Üzgüçülük. Qızıl balıq. Şağan. 10-11.03.2017. Fotolar